Copyright © 2013

Copyright © 2013

Copyright © 2013

Copyright © 2013

Copyright © 2013

Copyright © 2013

Het lichaam is een eenheid met systemen die samenwerken en elkaar in evenwicht houden

Osteopathie bij Suo Marte

Binnen de osteopathie gaat men er vanuit dat het lichaam een eenheid is waarbij meerdere systemen samenwerken, elkaar in evenwicht houden.
Chronische rugpijn, migraine, uitstralende pijn in armen of benen, slechte darmwerking, buikpijn. Veel mensen leven met klachten die lastig te behandelen zijn. Soms zijn er middelen waarmee de pijn kan worden bestreden. De oorzaak kan echter blijven bestaan. De osteopaat gaat op zoek naar de mogelijke oorzaak en zal trachten deze middels zachte technieken te verhelpen. Zo is het mogelijk dat al geruime tijd bestaande rugklachten verminderen door te werken aan de beweeglijkheid van de dikke darm. Het lichaam is een eenheid. In normale omstandigheden is het lichaam via deze systemen en staat zichzelf te reguleren. Denk daarbij aan koorts als afweer bij ziektes of compensaties in de wervelkolom bij een bekkenscheefstand. Het lichaam streeft altijd naar balans en harmonie. Indien compensaties niet meer mogelijk zijn kunnen er klachten ontstaan. Dit gaat vaak gepaard met functieverlies; een nek die "vastzit" of verminderde darmwerking. Alles beweegt. Elke cel in ons lichaam beweegt (aanmaak en afbraak van weefsel). Zo bewegen meerdere cellen bij elkaar ook. Cellen die de spieren vormen maar ook cellen die organen of hersenweefsel vormen. Indien celweefsel niet kan bewegen kan het zich niet aanpassen aan veranderingen. Gevolg: functieverlies en storing in het systeem. De "balans" waar het lichaam naar streeft is verstoord. De osteopaat kan het lichaam helpen om het evenwicht te herstellen.

Systemen

De systemen die met elkaar samenwerken kan men grofweg indelen in drie groepen: het spierstelsel en de gewrichten (het pariëtale deel). de structuren in buik en borstholte evenals alle bindweefselvliezen van het lichaam (het viscerale deel) het systeem rondom de ruggenmergvloeistof zoals onder andere hersenen, schedelbotten, zenuwweefsel en wervelkolom (het craniosacrale deel).

Techniek

De osteopaat is in staat om te herkennen welke weefsels in het lichaam minder beweeglijk zijn geworden. Hij zal trachten deze in hun beweeglijkheid te bevorderen. Dit gebeurt met de handen middels zachte technieken. Er komt geen apparatuur aan te pas. Met zijn handen kan hij de diverse weefsels goed beoordelen. Een behandeling bij de osteopaat In eerste instantie wil de osteopaat weten wat de klachten nu zijn, welke er eerder zijn geweest en welke behandelingen en onderzoeken de patiënt al heeft gehad. Daarna zal hij het gehele lichaam beoordelen op minder beweeglijk weefsel. Zones die niet goed functioneren en in relatie staan met de klachten zal hij behandelen. Hij stelt het lichaam in staat weer optimaal te functioneren en is het zelf in staat het herstelproces aan te gaan.Dit proces kost tijd. Behandelingen volgen daarom niet kort op elkaar. In de regel een maal in de zes weken.

Informatie en contact

Uw osteopaat bij Suo Marte is Danny Oosterhof. Hij kan u alles vertellen over de kosten en de duur van een behandeling. Om een afspraak te maken is geen verwijzing nodig. Zo nodig wordt er contact opgenomen met uw huisarts voor verdere medische informatie.Voor het maken van een afspraak of informatie over osteopathie kunt u contact opnemen met Danny Oosterhof. Mail osteopathie@suo-marte.nl of bel 0515 462650 | Suo Marte, Keizersmantel 447, SNEEK

Copyright © 2013

"Deskundig op het gebied van dagelijks bewegen"

Het menselijk lichaam is een verbazend knap en goed georganiseerd geheel van spieren, botten en gewrichten. Lopen, staan, springen, bukken, het zijn vaak volkomen vanzelfsprekende bewegingen. Dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is, besef je pas als je ergens last van krijgt. Als het lichaam even niet meewerkt. De fysiotherapeut is de deskundige van het dagelijks bewegen. Je kunt bij onze fysiotherapeuten terecht voor advies, behandeling en preventie van klachten.

Behandelindicaties en specialisaties bij Suo Marte:

 • Hand- en polsklachten bij onze handtherapeut
 • Medical taping
 • Hardloopanalyse
 • Looptraining bij Claudicatio Intermittens (aangesloten bij het claudicatio netwerk)
 • Rug- en bekkenklachten
 • Schouderklachten
 • Bewust Beter Bewegen met Mobilizing Awareness
 • Trigger Point behandeling door Dry Needling
 • Begeleiding bij Astma en COPD
 • Stressgerelateerde klachten
 • Klachten op het gebied van ademhaling
 • Begeleiding bij re- activering
 • Mindful fysiotherapie

Hier vind je alle informatie over fysiotherapie

Copyright © 2013

Kom ontspannen

De ademhaling is de spiegel van de emoties en dus van de spanning en ontspanning in uw lichaam. Uitdrukkingen als 'het er benauwd van krijgen', 'een zucht van verlichting' en 'met ingehouden adem' zijn daar mooie voorbeelden van.
Ieder moment van de dag is uw ademhaling weer anders dan het moment ervoor. Dé ideale manier van ademen bestaat niet. De ademhaling moet zich ieder moment kunnen aanpassen. Als de ademhaling daarin flexibel is wordt er steeds voldoende zuurstof aangevoerd en kooldioxide afgevoerd. Alle fysiologische processen in het lichaam waarbij zuurstof nodig is en kooldioxide weer moet worden afgevoerd verlopen daardoor beter. Ook helpt het de spieren om beter te functioneren.
Als u zich bewust bent van uw manier van ademen, dan bent u zich ook bewust van hoe het met uzelf gaat. Of u bijvoorbeeld gespannen bent, gehaast of juist volledig op u gemak en relaxed.

Last van de ademhaling

Er kan sprake zijn van duidelijke ademhalingsproblemen maar lang niet altijd valt het ons op dat de ademhaling minder flexibel is. Duidelijke tekenen van een niet flexibele ademhaling, zoals bij hyperventilatie, zijn:

 • moeite met ademen
 • benauwd gevoel bij de borst
 • tintelingen in de armen
 • gevoel van paniek

Minder duidelijke tekenen van een minder flexibele ademhaling kunnen zijn: regelmatig behoefte voelen aan (diep) doorzuchten, regelmatig 'buiten adem' zijn, moeite met lange zinnen of af en toe een licht gevoel in het hoofd.

Lichamelijke klachten en ademhaling

Lichamelijke klachten kunnen het gevolg zijn van een teveel aan spanning in spieren en bindweefsel. Door allerlei factoren (stressoren) in uw omgeving of vanuit uzelf kunt u langzaam spanning in uw lichaam opbouwen.Vaak wordt deze zogenaamde 'gewone' overspanning een vertrouwde toestand die u zelf nauwelijks voelt, maar die een voedingsbodem vormt voor klachten. Een overspanning van het lichaam houdt meestal in dat de ademhaling ook meer gespannen verloopt. En een gespannen ademhaling houdt meestal in dat er meer spanning in de spieren aanwezig is. 'Gewone' overspanning kan goed behandeld worden met adem-, en ontspanningstherapie. Door de oefeningen kan het u duidelijk worden in hoeverre er sprake is van deze overspanning en wat voor u de stressoren zijn. U kunt er dan beter mee omgaan, maatregelen nemen, of andere hulp zoeken.

Adem- en ontspanningstherapie bij Suo Marte

Bij Suo Marte hanteren we de methode Van Dixhoorn. Ademtherapie is het helpen herstellen van een natuurlijke en ontspannen adembeweging, die door het hele lichaam voelbaar is. Ontspanningstherapie is het bewustworden en leren hanteren van lichamelijke en mentale gespannenheid. Samen helpen ze om de eigen spanning te regelen, via aandacht, voorstelling, houding, beweging en ademhaling. Bij een ontspannen inademing beweegt de wervelkolom en hiermee gaan de ribben omhoog, de nek vlakt af en de onderrug wordt holler. Dit is een minimale rolbeweging. De uitademing laat een tegenovergestelde beweging zien. Het soepel meewerken van de borstkas en wervelkolom is belangrijk voor een natuurlijke ademhaling. In de therapie worden bewegingen hierop afgestemd waardoor de adembeweging makkelijker, natuurlijker en meer ontspannen aanvoelt. Ook de lichaamshouding verbetert hierdoor.

Verloop van een behandeling

Samen met de behandelaar wordt gezocht naar oefeningen waarbij een duidelijk en concreet waarneembare ontspanning ontstaat. Oefeningen kunnen zowel liggend, zittend als staand zijn. Ze zijn in principe voor iedereen uitvoerbaar en sluiten aan bij houdingen in het dagelijks leven. Ook zijn handgrepen (zachte technieken) mogelijk. Deze geven ontspanning en stimuleren de in- en uitademing.
In de eerste vier keer wordt duidelijk of het probleem reageert op de ontspanning. In dat geval kan besloten worden de behandeling nog voort te zetten. Ook wordt duidelijk wat de aard is van de ontspanningsreactie: is dat mentale spanningsafname of is het lichamelijk? Betreft het bewegingskwaliteit of de ademhaling? Is het toegenomen bewustwording van spanning of een herstel van energie?
Ook kan inzicht in spanning en ontspanning van belang zijn. Zo wordt ontdekt waar op gelet kan worden om het spanningsprobleem de baas te kunnen. Door bewustwording, vaker rustpauzes te nemen, het ademen 'te regelen', de schouders of kaken bewust los te laten, de aandacht te verleggen, houding te verbeteren en ontspannen te bewegen. Het primaire doel is beter om te gaan met lichaam en geest. De oefeningen zijn erop gericht stapje voor stapje bewustwording te verwerven.

Leren ontspannen begint bij bewustwording!

De behandeling is per persoon verschillend. Eerst wordt gekeken naar de ademhaling, houding en beweging van dat moment. U vertelt waar u de spanning en/of adembelemmering voelt. Hierop worden de oefeningen afgestemd. Tijdens de behandeling let u op de ontspanningsreacties. Veranderingen geven aan dat er iets gebeurt in het lichaam.
Om de bewegingen eigen te maken zonder overmatige inspanning kunt u de oefeningen thuis herhalen. Oefenen en rustmomenten creëren is belangrijk om het lichaam de gelegenheid te geven zich te herstellen. Tijd en aandacht zijn nodig om een natuurlijke ademhaling weer vertrouwd te laten worden.
Wanneer de oefeningen lukken en u zinvolle veranderingen ervaart zult u waarschijnlijk ervaren dat u na adem- en ontspanningstherapie beter kunt omgaan met uw stressfactoren. Uiteindelijk hebt uw een eigen ontspanningsprogramma waarmee u zelfstandig verder kunt.


Redenen voor behandeling

 • Angst-, en spanningsklachten, hyperventilatie, hartkloppingen
 • Benauwdheid
 • Chronische vermoeidheid, burned out, negatieve stemming, slaapproblemen
 • Hyperactiviteit (ook kinderen) concentratieproblemen
 • Pijn en stijfheid in gewrichten, rug, hoofd, bekken.
 • Scoliose.
 • Stemklachten, hoesten
 • RSI, whiplash, chronische pijn
 • Negatieve lichaamsbeleving, omgaan met lichamelijke stoornissen.
 • Vergroten van algemeen welbevinden

Kosten en vergoeding van de therapie

De kosten voor een sessie AOT van 50 - 60 minuten zijn € 67,50. Veel zorgverzekeraars vergoeden de AOT vanuit de alternatieve geneeswijzen. Als u een aanvullende verzekering hebt bent u daar in meer of mindere mate voor verzekerd. Kijk hier voor informatie over vergoedingen per verzekeraar.


Informatie en afspraken voor individuele begeleiding

Spreekt de adem- en ontspanningstherapie u aan en wilt u een afspraak maken met Janneke Offringa mailt u dan naar janneke@suo-marte.nl of bel: 0515 460202 Suo Marte, Keizersmantel 453, SNEEK

Copyright © 2013

Maak kennis met adem- en ontspanningsoefeningen volgens de methode van Dixhoorn. De oefeningen zijn effectief en helpen je om zelf spanning of stress te reguleren. Een verlaagde spanning vergroot je mentale en lichamelijke belastbaarheid. Dit kan je energieker en meer stressbestendig maken.


De oefeningen worden afgestemd op de natuurlijke adembeweging waardoor deze makkelijker, natuurlijker en meer ontspannen aanvoelt. Ook de lichaamshouding verbetert hierdoor. Oefeningen kunnen zowel liggend, zittend als staand zijn. Ze zijn in principe voor iedereen uitvoerbaar en sluiten aan bij houdingen in het dagelijks leven.


Momenteel is de cursus van najaar 2019 begonnen. De eerst volgende cursus is gepland in het voorjaar van 2020. Bent u geïnteresseerd in deze lessen meldt u zich dan hieronder aan. Wij informeren u wanneer de data en kosten bekend zijn.


Ik wil graag informatie ontvangen over de nieuwe adem en ontspanningslessen.

captcha
Typ bovenstaande letters hier:

Copyright © 2013

Doe mee met de yogalessen van Petra Akkersdijk.

De Hatha yoga is een klassieke, traditionele vorm van yoga en vrij toegankelijk. Het gaat om de balans tussen alles wat je in het dagelijkse leven tegenkomt, zoals tussen werk en rust, inspanning en ontspanning. Hierdoor breng je meer evenwicht
en bewustwording aan in je (drukke) leven.

Yoga is voor iedereen!

Doordat yoga niet prestatie gericht is, is het uitermate geschikt voor elke leeftijd. Alle bewegingsmogelijkheden van de wervelkolom en gewrichten komen aan bod. Het gaat om bewegen binnen eigen grenzen en alle houdingen kunnen worden aangepast aan ieders mogelijkheden. Het gevolg is dat je soepeler gaat bewegen en je energie gaat stromen.

Lesschema vanaf 1 oktober 2019

 • Dinsdagochtend: 10.00 - 11.00 uur Senioren yoga
 • Dinsdagavond: 19.00 - 20.00 uur Hatha yoga
 • Woensdagavond: 20.00 - 21.00 uur Hatha yoga

Informatie over data, deelname en aanmelding vind je hier.
Meer informatie over Petra Akkersdijk vind je op www.yoga-petra.nl

Copyright © 2013

Sinds 2016 bieden wij gespecialiseerde zorg aan mensen die last hebben van claudicatio intermittens, ook wel etalage benen genoemd, of ander perifeer vaatlijden. Marijke Hunink, fysiotherapeut en handtherapeut, volgde daarvoor in 2015 de speciale scholing 'Perifeer arterieel vaatlijden'. Sindsdien zijn wij aangesloten bij het landelijke ClaudicatioNetLogo - Klein

Fysiotherapie bij claudicatio
De eerste keus voor de behandeling bij patiënten met claudicatio intermittens (of etalagebenen) is looptherapie. Door middel van looptherapie kan de pijnvrije loopafstand vergroot worden. Het woord looptherapie is iets anders dan (sportief) wandelen. Met looptherapie bedoelen we lopen in een stevige wandelpas. Als deze looptherapie onder begeleiding van een fysiotherapeut wordt uitgevoerd (gesuperviseerde looptherapie), lijken de resultaten aanzienlijk beter. Een bijkomend voordeel is dat de fysiotherapeut ook aandacht kan besteden aan de leefstijlveranderingen die nodig zijn om het risico op verdere problemen te verminderen. U kunt hierbij denken aan stoppen met roken, gezond eten en het ontwikkelen van een actieve levensstijl.

Het programma
In eerste instantie worden uw bewegingsmogelijkheden besproken en wordt er samen met u een persoonlijk en gestructureerd loopprogramma samengesteld om zo tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.
In het begin krijgt u 2 – 3 keer per week begeleiding maar uiteindelijk zal de therapie afgebouwd worden (indien uw conditie dit toelaat) en gaat u steeds meer zelfstandig aan de slag. Voor het beste resultaat van de looptherapie is het van belang dat u minimaal 5 keer per week, maar het liefst dagelijks loopt of oefent, bij voorkeur drie keer per dag, en dit minimaal 3 tot 6 maanden volhoudt. Door telkens door te lopen tot net voor u uw maximale loopafstand heeft bereikt, kan uw loopafstand vergroot worden.

Naast het verbeteren van uw loopafstand verbetert u ook uw uithoudingsvermogen en looppatroon en overwint u uw mogelijke angst voor inspanning. Vooral het looppatroon is van belang. Om pijnklachten te omzeilen, gaan veel mensen op een andere geforceerde manier lopen, daarom wordt ook aandacht besteed aan een gezond looppatroon.

Hebt u behoefte aan meer informatie? Neem contact op met Marijke Hunink, mail: marijke@suo-marte.nl of bel 0515 460202 | Suo Marte, Keizersmantel 453, SNEEK
U vindt ook informatie op de patiëntensite van het ClaudicatioNet. En in dit filmpje.

Copyright © 2013

Handtherapie is een specialisatie

De handtherapeut bij Suo Marte is een fysiotherapeut die zich gespecialiseerd heeft in het behandelen van klachten aan de onderarm, pols en hand. De hand en pols zijn zo complex dat een specifieke opleiding nodig is om uw probleem te kunnen analyseren. De handtherapeut bekijkt wat er nodig is om zo goed mogelijk te functioneren met uw handen, in uw werk, in uw dagelijkse bezig heden, hobby's en sport. De handtherapie bestaat uit specifieke handoefeningen, (leefstijl)adviezen en adviezen ten aanzien van het dragen van een (ondersteunende) spalk.

Indicaties


Voor handtherapie komt u in aanmerking bij:
 • Pols en vingerletsels aan spieren, pezen, zenuwen, botten,banden.
 • Overbelastingsklachten zoals bv tennisarm , peesontstekingen, trigger vingers, quervain.
 • Artrose, onbegrepen polsklachten, reflexdystrofie (CRPS).
 • Revalidatie na een operatie door een (hand)chirurg.
 • Carpaal tunnel syndroom en Dupuytren.
 • Littekenbehandelingen.

Contact

Marijke Hunink is handtherapeut bij Suo Marte. Voor overleg, informatie of afspraken kunt u haar telefonisch bereiken op 0515 460202 of via de mail marijke@suo-marte.nl U kunt ook eenmalig een consult afspreken voor een beoordeling van uw hand(probleem).

Copyright © 2013

Hoe doet ú dat, vitaal ouder worden? Hebt u een plan?


Bent u 55 jaar of ouder en bewust bezig met hoe u zolang mogelijk vitaal kunt blijven? Dan bent u wellicht benieuwd hoe het nu staat met uw lichamelijke fitheid. Wij kunnen u testen! Zowel uw uithoudingsvermogen (conditie) als u lenigheid en het gemak waarmee u bepaalde handelingen doet worden getest en vergeleken met de norm volgens een van de nieuwste testen voor senioren. Blijkt uw conditie of spierkracht onder te norm te zijn dan kunt u dat bijwerken met onze 3 maanden senior fit! programma.

Senior fit!

Dit is 2x per week sporten gedurende 3 maanden, in kleine groepen van maximaal 6 personen. De uitkomst van de 55+ fitheidstest is het uitgangspunt van uw sportprogramma. Voor de één betekent dit dat vooral aan de conditie wordt gewerkt en een ander werkt vooral aan de spierkracht of juist aan beide. U sport dus volgens uw eigen programma.

Senior fitheidstest

Wilt u gewoon weten hoe fit u bent zonder bij ons een fitprogramma te volgen? Ook dat kan! Voor het maken van een afspraak of meer informatie kunt u ons mailen of bellen 0515 460202.

Copyright © 2013

Blessurevrij (hard)lopen? Het kan!Veel mensen starten met joggen of hardlopen op eigen houtje of aan de hand van apps of schema’s van het internet. Dat is heel handig maar aanwijzingen van een juiste looptechniek ontbreken vaak. Om blessurevrij te rennen is een juiste techniek belangrijk.

Hardlopen is een echte technieksport. Door een verkeerde techniek kunnen blessures ontstaan. Vaak gaat de lol van het hardlopen er dan snel af en kan het idee ontstaan dat het niets voor je is. Herken je dit? Laat je dan bij ons adviseren over de juiste looptechniek.

Danny Oosterhof geeft je een uitgebreide (hard)loopanalyse.
Met een lichamelijke check-up worden eventueel aanwezige blessures in kaart gebracht. Vervolgens wordt er een video-analyse gemaakt; aan de hand van beelden die gemaakt worden als je buiten of op de loopband loopt, laat Danny zien waar de verbeterpunten zitten voor je hardlooptechniek. Belangrijke dingen hierbij zijn je lichaamspositie, knie- en heupbuiging en afzet.

Niet alleen blessures zijn een reden om aan je techniek te werken. Ook als je je snelheid of afstand wilt verbeteren heb je een goede reden om je techniek eens onder de loep te nemen.

Maak een afspraak voor hardloopadvies op maat!

Copyright © 2013

Vanaf 1 januari  2015 kunt u ook bij ons terecht voor Dry Needling.  Danny heeft op 13 december 2014 met succes het theorie- en praktijkexamen van de 15 daagse opleiding afgesloten.

Wat is Dry Needling

Het is een zeer effectieve manier om klachten in spieren aan te pakken. De behandeling is gebaseerd op het myofasciale pijnsyndroom model. Bij dit model gaat men er van uit dat veel pijnklachten voortkomen uit verhardingen in de spier. Deze verhardingen heten triggerpoints.  Met Dry Neelding wordt er in deze triggerpoints geprikt zodat de verharding verdwijnt.

Klachten door triggerpoints

Triggerpoints geven pijn in de verharding zelf en meestal  ook een uitstralende pijn in een gebied daar buiten.  Deze uitstraling heet referred pain. Iedere triggerpoint heeft een specifiek  gebied waarin de referred pain te voelen is. De verharding in de spier zorgt ervoor dat de spier niet kan werken zoals het hoort. Daardoor neemt bijvoorbeeld de kracht af van de spieren en verkort de spier waardoor er pijn ontstaat als de spier rekt.

Oorzaken triggerpoints

Triggerpoints kunnen ontstaan doordat de spier te zwaar of te lang belast wordt. Bijvoorbeeld omdat de spier niet sterk genoeg is, niet genoeg uithoudingsvermogen heeft of niet gewend is aan de belasting.  Het kan ook ontstaan als gevolg van een ongeluk, een verrekking of ander trauma zoals een botbreuk.

Behandeling van de triggerpoints

De verhardingen zijn dus te voelen en met de kennis van het specifieke uitstralingsgebied is goed te bepalen dat het om een triggerpoint gaat. De behandeling bestaat uit het aanprikken van het triggerpoint met een (acupunctuur)naald. Door het prikken komen afvalstoffen in de verharding vrij waardoor het verdwijnt. De pijn neemt af en de spier kan zich weer herstellen. Voor de duidelijkheid Dry needling is níet hetzelfde als acupunctuur. De onderliggende theorieën  en het gebruik van de naald zijn totaal verschillend.

Vervolgbehandeling

Om te voorkomen dat triggerpoints weer terugkomen is het ook zinvol om te kijken naar de houding en de manier van bewegen. Spierversterken, rekoefeningen en het aanleren van de juiste bewegingen kunnen helpen nieuwe verhardingen te voorkomen.

Wilt u meer weten of een afspraak maken met Danny Oosterhof? Mail; danny@suo-marte.nl of bel 0515 460202 | Suo Marte, Keizersmantel 453, SNEEK Meer informatie vind u ook op www.myofascialepijn.nl

Copyright © 2013

“Je bent wat je verteert en niet wat je eet”


Per 1 november 2018 komt orthomoleculair therapeut en hormooncoach Nynke van Middelaar van Bewust met Nynke ons centrum versterken. Hier legt ze uit wat zij doet:

Orthomoleculaire therapie = voeding als natuurlijke therapie
Gezond worden en blijven heeft te maken met het vinden van de juiste balans in lichaam en geest. Voeding speelt daarbij een belangrijke rol. Door te kiezen voor eten dat bij jou past, met de juiste voedingsstoffen, stimuleren we het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Zo ervaar jij de beste versie van jouzelf!
Je kunt orthomoleculaire therapie vergelijken met voedingsgeneeskunde. Ik streef er naar om met voeding zoveel mogelijk nuttige noodzakelijke stoffen binnen te krijgen en zo weinig mogelijk schadelijke stoffen. Zo werk je aan preventie en kun je bestaande klachten helpen herstellen.

Persoonlijk en op maat
Bewust met Nynke leert je luisteren naar je lichaam waardoor jij stap voor stap de juiste aanpassingen kan maken in je voeding en leefstijl. Hierdoor pak jij zelf de regie over je gezondheid. Je creëert je eigen puzzel naar een optimale gezondheid.

Coaching
Veranderen is lastig. Het loopt vaak stuk op gebrek aan discipline. Hierbij kan ik als coach jou ondersteunen.

Voor wie?
In mijn praktijk waar preventie hoog in het vaandel staat komen mensen met heel uiteenlopende redenen:
 • Voedselintolerantie
 • Stress
 • Schimmelinfecties
 • Maag en darmklachten
 • PMS, menstruatie, overgangsklachten
 • Migraine
 • Slaapstoornissen
 • Osteoporose
 • Artrose
 • Huidproblemen, psoriasis, eczeem

Kort samengevat:
 • Mijn praktijk is de plek voor het behandelen van darmklachten
 • Mijn praktijk is de plek voor je hormonen de baas te worden
 • Mijn praktijk is de plek om je migraine de baas te worden
 • Mijn praktijk is de plek om antwoord te krijgen op de vraag: doe ik het wel goed?


Wil je meer weten over wat voeding voor jou kan betekenen? Of wil je er meer uithalen dan wat er nu inzit?
Dat kan! Mail (info@bewustmetnynke.nl) of bel mij (0625044712) en ik neem contact met je op.
Meer informatie vind je ook op mijn website

Energieke groet, Nynke

Copyright © 2013

Herkent u uw kind hierin?

 • Waarom komt het niet tot leren?
 • Concentratieproblemen, dromen?
 • Slecht stil zitten?
 • Het lijkt of hij/ zij niet alles hoort.
 • Tafels onthouden lukt niet.
 • Getallen en letters omdraaien.
 • Mijn kind is snel moe.
 • Mijn kind vindt lezen echt niet leuk.

Als u uw kind herkent in deze punten, is uw kind mogelijk een beelddenker of heeft uw kind fixatie disparatie.

Fixatie disparatie

Klaagt uw kind over de ogen, over hoofdpijn, over dansende letters en cijfers? Is uw kind snel moe? Houdt uw kind het hoofd schuin bij lezen en/of schrijven, heeft uw kind een slordig handschrift? Stoot uw kind zich vaak? Heeft uw kind gevoelige ogen voor (zon)licht?

Dat zou kunnen wijzen op fixatie disparatie. De ogen werken in dat geval niet goed samen waardoor het beeld niet goed samenvalt. Dit heeft niets te maken met wel of niet scherp zien. Het linkeroog ziet iets en het rechteroog ziet iets. Die 2 aparte beelden worden in de hersenen samen gevoegd tot 1 beeld.

Dit kan heel wat problemen veroorzaken. Het is vermoeiend, soms kan een kind er zelfs misselijk van worden en hoofdpijn krijgen. Doordat de letters bewegen, leest het kind andere woorden dan die er staan. Het woordbeeld is daardoor slecht, wat moeilijkheden met spelling op kan leveren. Deze kinderen vinden lezen ook niet leuk, het kost heel veel energie en het lijkt erop dat het vaak niet goed lukt. Ook rekenen kan problemen opleveren. Het gedrag van uw kind kan hier ook door beïnvloed worden. Doordat de wereld voor het kind beweegt, gaat het kind zelf meer bewegen om dat beeld rustiger te krijgen. Of het kind gaat in gedrag compenseren.

Aanpak

Judith Fluks is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen met mogelijke fixatie disparatie. Kijk hier op haar website

Met de juiste hulp wordt het leren op school makkelijker gemaakt en zal de schooltijd plezieriger zijn!

Copyright © 2013

Integratieve Psycho- en Hypnotherapie helpt je om je eigen oplossingen te vinden waardoor je je problemen kunt aanpakken. De antwoorden liggen in jezelf. Met integratieve therapie benut je jouw, van nature aanwezig, zelfherstellende vermogen en je beeldend vermogen om tot verandering te komen. Bewust weet je niet altijd hoe je kunt veranderen, je onbewuste weet het wel. Herken je dit?
 • je zit niet lekker in je vel
 • je voelt je gestrest en hebt spanningsklachten
 • je hebt angstaanvallen al dan niet met hyperventilatie
 • je voelt je onzeker
 • je voelt je overspannen
 • je hebt een burn-out
 • je hebt onverklaarbare lichamelijke klachten
 • je hebt chronische pijnklachten
 • je hebt chronische vermoeidheidsklachten
 • je hebt last van het Prikkelbaar Darm Syndroom
 • je doet steeds maar niet wat je graag wilt doen
 • enzovoort.

 • Wellicht is Integratieve Therapie dan iets voor jou? Kijk voor meer informatie op deze speciale website.

  Copyright © 2013

  Vitaal in 12 weken: Een programma speciaal voor vrouwen van 65+

  • Geeft inzicht in je eigen voedingspatroon en mogelijke tekorten
  • Levert je controle op over je eetgewoontes
  • Je leert makkelijke en gezonde maaltijden bereiden
  • Werkt energieverhogend
  • Levert je een krachtig zelfverzekerd gevoel op


  Speciaal voor dames die lang vitaal willen blijven – controle terug willen over hun lijf en gedachten - merken dat ze ouder worden – minder energie hebben – minder grote porties kunnen eten – vaker last hebben van buikklachten – niet meer weten wat goed is voor hun lijf – het leuk vinden om samen met 7 andere vrouwen aan de slag te gaan.

  Iedere week een les waar je direct mee aan de slag kunt, gedurende 12 weken.

  Je merkt dat je ouder wordt en dat je niet meer alles kunt zoals op je 40ste. Je vraagt je af of er meer uit je lijf te halen is.
  Je lijf geeft wel signalen maar je hebt geen idee wat je moet doen. Hierdoor laat je het zoals het is. Maar er komen wel steeds meer signalen dat er iets niet klopt.

  Op je 40ste was je een fitte vitale vrouw die de wereld aan kon. Langzaamaan ben je ouder geworden. En bij het ouder worden kwamen de problemen.
  Je merkt dat je slechter slaapt. Je probeert wat dingen uit maar het helpt niet echt.
  Je buik groeit en je hebt een grotere broek nodig en minder eten helpt niet.
  Je raakt verstopt, je merkt dat het pijnlijk wordt, je probeert lactulose maar het helpt niet echt.
  Je hormonen sturen je nog regelmatig. De opvliegers zijn er nog steeds. Maar je accepteert het. Ze horen bij je.
  Je energieniveau is laag nu in de winter. Hoe doen al die andere dames dit toch, vraag je je af.

  Je bent niet alleen. Dagelijks spreken wij dames die worstelen met het ouder worden. Vrouwen die wel graag gezond willen leven maar niet weten waar ze moeten beginnen en hier een beetje hulp en sturing bij kunnen gebruiken.

  Hoe zou het zijn als wij jou in twaalf weken helpen ontdekken wat je lijf nodig heeft?

  • zodat je lichaam ontspannen aanvoelt
  • zodat je dagelijks naar het toilet kunt
  • zodat je meer plezier beleeft aan je voeding
  • zodat je meer rust krijgt in je hoofd
  • zonder dat het je dagelijks veel tijd kost


  Dat wil jij toch ook?


  Dit is wat cursisten zeggen:

  Wilja, 65 jaar: “ ik ben me meer bewust geworden hoe belangrijk de juiste voeding voor mij is – ik heb geleerd om te leren leven in het moment – en interessante uitleg over de werking van je voedselmachine”

  Dieuwke, 67 jaar: “Ik ben veel bewuster met voeding bezig. Een paar keer per dag je rust nemen werkt super ontspannend. Dit doet me heel goed”

  Wat krijgt u in drie maanden?

  • Zes groepslessen mindfulness
  • Inzicht in uw eigen vertering – mogelijke tekorten
  • Persoonlijk voedingsadvies om uw vertering te verbeteren
  • Persoonlijke advies om uw stofwisseling te versnellen
  • Handvatten waarmee u uw eigen voedingsplan maakt
  • Drie groepslessen over de werking van je lichaam: vertering, hormonen, stofwisseling
  • Een inspirerende omgeving waar u samen met 7 andere dames positief werkt wordt aan uw lijf.


  BONUS 1: je krijgt een bodyscan van ons cadeau
  BONUS 2: je kunt 1 keer per week meedoen aan ons beweegprogramma in de groep
  BONUS 3: je krijgt alle informatie die we behandelen tijdens de cursus als naslagwerk gedocumenteerd.


  Wat kost dit?

  Drie maanden, 12 lessen, 90 minuten per week. Werkelijke waarde € 750,-.
  Wij bieden u dit aan voor slechts € 125,- per maand. Totaal € 375,-
  Stel je voor dat jij lekkerder in je vel zit, en je ook nog eens € 375,- ,bespaart en je daar leuke dingen mee doet.
  Een investering in jezelf van EUR 375,- of in drie termijnen van EUR 125,-

  Data

  Een nieuw programma start begin 2020. Met wekelijkse sessies overwegend op donderdag- of vrijdagochtend. Een aantal persoonlijke sessies worden in gezamenlijk overleg gepland.
  Overweegt u mee te doen maar is donderdag of vrijdagochtend niet mogelijk voor u? Laat ons dit weten dan kijken wij naar andere mogelijkheden.

  Locatie

  Suo Marte, Keizersmantel 447, 8607 GK SNEEK.

  Mocht je nog twijfelen, dit is wat deelnemers over mindful vitaal zeggen:
  Simone 65 jaar: “wat een leuke ervaring. Ik ben veel bewuster gaan eten. Ik zou het iedereen aanraden. Zeker de combinatie met andere dames. Zo hoor je ervaring die je anders nooit zou horen”

  Anja 67 jaar: “Ik ben veel beter gaan luisteren naar mijn lijf. Ik voelde eigenlijk nooit zoveel. Nu weet ik hoe ik dat moet doen. Nu voel ik weer honger en pijn. Bijzonder om mee te maken”

  Meld je aan voor de maillijst dan houden we je op de hoogte

  captcha
  Typ bovenstaande letters hier:

  Copyright © 2013

  Cursus

  In 8 lessen van 2 uur leer en ervaar je de kracht van mindfulness. Je wordt je meer en meer bewust van je lichaam, gedachten, emoties en gedrag. Zo ontdek je je automatische patronen waardoor je de keus krijgt om daar uit te stappen en anders te denken en doen. Dat is de kracht van mindfulness.

  Hoe?

  De lessen bestaan uit informatie, meditaties, ervaringsoefeningen en bewust bewegen volgens Feldenkrais. De toevoeging van Feldenkraisoefeningen maakt deze mindfulnesscursus anders dan veel andere mindfulnesscursussen.

  Ben je bereid?

  Bij mindfulness gaat het om de bereidheid en het vermogen, om volledig aanwezig te zijn in je leven, het te leven alsof het er echt toe doet, in het enige moment dat we hebben, namelijk dit moment. Dat je het waard bent om op deze manier in het leven te staan, en dat je het kunt.
  Mindfulness is meer dan alleen maar een goed idee. Het is een manier van ‘zijn’ die persoonlijke betrokkenheid vraagt en oefening om de gunstige effecten ervan te ervaren.

  Voor jou?

  De inhoud van de training zijn internationaal veel onderzocht en werkzaam gebleken bij o.a. stressgerelateerde klachten en chronische pijn. Ook als je geen of weinig klachten hebt is de cursus waardevol. Dus voor iedereen die haar/zijn leven wil verrijken.

  Wanneer?

  We starten 13 september met een proefles.
  Tijdstip: vrijdagochtend 9.30 - 11.30
  Data: 20, 27 september, 11, 18 oktober, 1, 15, 29 november en 6 december 2019
  Kosten: € 215,00
  Groepsgrootte: 6 - 10 personen

  Kom ervaren tijdens de proefles

  Op 13 september kun je 1,5 uur lang Mindfulness ervaren. De kosten zijn € 15,00. Schrijf je je in voor de hele cursus dan wordt dit bedrag in mindering gebracht op het cursusgeld.

  Hierbij meld ik me aan voor de proefles Mindfulness body en mind op 13 september

  captcha
  Typ bovenstaande letters hier:

  Copyright © 2013

  Copyright © 2013

  Suo Marte hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Suo Marte houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Als Suo Marte zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

  Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of cliënten

  Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Suo Marte verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
  • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
  • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) fitness;
  • Clientgegevens vastleggen t.b.v. de therapie

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
  • De behandelovereenkomst of abonnement;
  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Suo Marte de volgende persoonsgegevens van u vragen:
  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • (Zakelijk) Telefoonnummer;
  • (Zakelijk) E-mailadres;
  • Geslacht;
  • Geboortedatum;
  • Gezondheidsgegevens;
  • Verzekeringsgegevens;
  • BSN;
  • ID of paspoortnummer;
  Uw persoonsgegevens worden door Suo Marte opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
  • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

  Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

  Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Suo Marte verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
  • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
  • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media;
  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Suo Marte de volgende persoonsgegevens van u vragen:
  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • /li>
  • Adres
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  Uw persoonsgegevens worden door Suo Marte opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
  • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

  Verstrekking aan derden

  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
  • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
  • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
  • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
  • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
  • Het verwerken van declaraties of banktransacties;

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

  Binnen de EU

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  Minderjarigen

  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  Bewaartermijn

  Suo Marte bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  Beveiliging

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
  • Alle personen die namens Suo Marte van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

  Rechten omtrent uw gegevens

  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
  Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

  Klachten

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Website

  Via onze website verzamelen wij geen data die via reacties achtergelaten kan worden, geregistreerde gebruikers of berichten met ingesloten (embedded) inhoud. Wij delen jouw gegevens of eventuele informatie de we van jou verkrijgen via deze website niet met anderen.


  Contactformulieren

  Ten behoeve van een evenement of cursus plaatsen wij incidenteel een contactformulier. De persoonlijke gegevens die worden vastgelegd als u deze invult worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen voor het betreffende evenement of cursus. Deze gegevens worden niet gedeeld met anderen.  Deze gegevens worden bewaard gedurende de periode dat u bij onze praktijk actief betrokken bent voor het verlenen van service. De ingezonden informatie wordt niet gebruikt voor marketing doeleinden tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

  Analytics

  Voor het analyseren van bezoekactiviteiten aan onze website gebruiken wij Google Analytics. Als u niet wilt dat uw site-activiteit beschikbaar is voor Google Analytics, kunt u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on installeren. De add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

  Hier vindt u de privacybeleidspagina van Google Analytics.


  Vragen

  Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

  Contactgegevens

  Suo Marte
  Keizersmantel 453
  8607 GK Sneek
  Info@suo-marte.nl

  Copyright © 2013

  NIEUWS

  Bewust Vitaal 65+

  Na een succesvolle pilot starten Nynke en Janneke in april met het programma Bewust Vitaal 65+. Een programma speciaal voor dames die lang vitaal willen blijven – controle terug willen over hun lijf en gedachten – merken dat ze ouder worden – lichamelijke klachten hebben of diabetes – minder energie hebben– minder grote porties kunnen eten – vaker last hebben van buikklachten – niet meer weten wat goed is voor hun lijf – het leuk vinden om samen met 7 andere vrouwen aan de slag te gaan met hun lijf.  Op 5 april is er een proefles waar u zich hier voor kunt opgeven. 

  Leave a Reply

  Copyright © 2013

  NIEUWS

  NIEUW Vitaal met voeding

  NIEUW bij Suo Marte: Bewust met Nynke = Vitaal met Voeding Vanaf 1 november kunt u in onze praktijk ook terecht voor voeding-, en verteringsadvies en hormoonbalans. Orthomoleculair therapeut en hormooncoach Nynke van Middelaar komt onze praktijk versterken.
  Laat voeding je helpen meer uit je lichaam te halen
  aldus Nynke.

  Nieuwsgierig hoe u meer vitaliteit uit uw lichaam kunt halen? Hoe u uw lichaam kunt helpen herstellen? Hoe u vitaal oud kunt worden? Kom dan langs voor een APK-check en ontdek wat vitaal met voeding voor uw lichaam kan betekenen.
  Klik voor meer informatie hier

  Leave a Reply

  Copyright © 2013

  NIEUWS

  Yoga start weer in september

  Doe in het najaar weer mee aan de Yogalessen van Petra Akkersdijk. Met behulp van allerlei bewegingen binnen eigen grenzen, adem, concentratie en visualisatieoefeningen werk je aan soepelheid in je lijf, zelfvertrouwen, een betere concentratie en meer rust in het hoofd. Kortom ontspannen Jezelf zijn! Kijk hier voor alle actuele informatie

  Leave a Reply

  Geef een reactie

  Copyright © 2013

  NIEUWS

  Blessurevrij (hard)lopen? Het kan!

  Veel mensen starten met joggen of hardlopen op eigen houtje of aan de hand van apps of schema’s van het internet. Dat is heel handig maar aanwijzingen van een juiste looptechniek ontbreken vaak. Lees hier verder

  Leave a Reply

  Copyright © 2013

  NIEUWS

  Claudicatio en looptherapie

  Sinds Januari 2016 is Marijke Hunink gespecialiseerd in de begeleiding bij klachten door Claudicatio en zijn wij aangesloten bij het ClaudicatioNet.Lees hier meer informatie.

  Leave a Reply